Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2021

La Asamblea General Ordinaria de la Federación Gipuzkoana de Ajedrez se celebrará el Domingo 21 de Febrero de 2021, en la sede de Gros Xake Taldea (Paseo de Anoeta 20, Donostia), a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda y última convocatoria.

La Asamblea General Extraordinaria se celebrará el Domingo 21 de Marzo de 2021, en la sede de Gros Xake Taldea (Paseo de Anoeta 20, Donostia), a las 10:00 en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda y última convocatoria.

Descargar archivo Asamblea-General-Extraordinaria-2021.pdf (PDF, 106KB)

Descargar archivo Asamblea-General-Ordinaria-2021.pdf (PDF, 97KB)

FEDERACIÓN VASCA DE AJEDREZ LICENCIAS Y CUOTAS – 2021

LICENCIAS 2021
Fechas: 01.01 a 31.12

Licencia
Federado
TOTAL €
JUGADORES SUB 14 8,30
ESP. Promesas < 14 15,00
GENERAL sin ELO FIDE 35,00
GENERAL con ELO FlDE 42,50
TÉCNICOS * Monitor/Entrenador AUT. 34,00
 Monitor/Entrenador NAC. 72,00
ARBITROS *  ARBITRO AUTONOM. 34,00
 ARBITRO NAC. / FIDE 106,00
CLUBES Club de 3 ª Cat. 66,00
Club de 2 ª Cat. 74,00
Club de 1 ª Cat. 82,00
Club de Cat. Prefer. 96,00
Club de Liga Vasca 106,00

2021eko Liga txapelketaren Atzerapena / Aplazamiento de la Liga 2021

2021eko urtarrilaren 10ean burututako Batzar Nagusian aho batez zera erabaki zen: 2021eko Liga 2022. urte arte atzeratzea. 2021 urtean zehar taldekako txapelketaren bat gauzatuko da, presentzialki ala on line. Bere garaian iragarriko da. Liga txapelketa atzeratzearen zergatia COVID 19 pandemia da.


En la Asamblea General de la Federación Gipuzcoana de Ajedrez, reunida el 10 de Enero de 2021, se ha acordado por unanimidad aplazar la Liga 2021 hasta el año 2022. Durante el año 2021 se disputará alguna competición por equipos, ya sea presencial u online, que será anunciada cuando llegue el momento. El motivo de dicho aplazamiento es la pandemia de Covid-19.

Asamblea General Ordinaria: 10/01/2021

Estimado asambleísta.

Por la presente se te convoca a la Asamblea General Ordinaria de la Federación Gipuzkoana de Ajedrez que se celebrará el próximo día 10 de Enero de 2021 (Domingo), en la sede de Gros Xake Taldea (paseo de Anoeta 20, Donostia), a las 10:30 en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda y última convocatoria (la más probable), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  1. Aprobación si procede del acta de la asamblea anterior.
  2. Informe del presidente.
  3. Liga 2021.
  4. Estructura de la Liga 2022.
  5. Torneos oficiales 2021.
  6. Torneos suspendidos en el segundo semestre de 2020.
  7. Ascensos y descensos de la Liga 2021.
  8. Planificación de la Tercera División (si la hubiera).
  9. Ruegos y preguntas.

 

Rogamos que la documentación que queráis enviar a la asamblea sea antes de las 10:00 horas del día 4 de Enero de 2021 para poder proceder a su estudio y envío a los demás asambleístas.

KUTXA GAZTEDI TXAPELKETA

Aurten ere “KUTXA GAZTEDI TXAPELKETA” izango da. Baino “online” izango da.  Dakizuenez parte hartzeko jokalariak ez dira izan behar nahitanahiez ikastetxe berekoak eta abar: lau lagun elkarrekin talde berean jolastea posible da.

Arau batzuk ditu Txapelketa honek. Zalantzak argitzeko hora hor esteka batzuk:

 ZONALAK GAZTEDI

Inskripzioak azaroaren 25 baino lehen xake@fgajedrez.org emailean.

Ondo izan.


Este año también se va a celebrar el Torneo de Ajedrez “KUTXA GAZTEDI TXAPELKETA”. Pero será “online”. Como ya sabréis para tomar parte no hace falta que los componentes del equipo sean del mismo colegio: pueden ser amigos que quieren jugar al ajedrez.

De todas formas el Torneo tiene su propio Reglamento. Para cualquier aclaración os adjuntamos unos enlaces:

ZONALES GAZTEDI

La inscripción de equipos se cierra el 25 de noviembre en la dirección de correo xake@fgajedrez.org

Informazio oharra / Nota aclaratoria

Eusko Jaurlaritzako jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendaritzak ohar bat argitaratu du, kirol erdi-profesionalaren kontzeptua argitzeko eta euskal federazioek kirolari horiek egiaztatzeko ziurtagiriak eman ahal izango dituztela adierazteko.

Oharra PDF


La dirección de actividad física y deporte del Gobierno Vasco ha hecho pública una nota donde aclara el concepto del deporte semi profesional y que las Federaciones Vascas son las que podrán emitir certificados que acrediten a éstos y estas deportistas.

Nota PDF

 

 

ESKOLA KIROLA – 2020/11/11 JAKINARAZPENA // DEPORTE ESCOLAR- COMUNICADO 11/11/2020

Honekin batera doakizue Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak argitaratutako dokumentua, Lehendakariaren Dekretua Eskola Kirolean aplikatzeari buruzkoa ( esteka ).

Edozein argibide behar izanez gero, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzura (kirolak@gipuzkoa.eus) jo dezakezue, eta bertan erantzungo diegu zuen kontsultei.

Agur bero bat,

KIROL ZERBITZUA


Adjuntamos el enlace al documento publicado por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco en relación con la aplicación en el Deporte Escolar del Decreto del Lehendakari ( enlace ).

 Para cualquier aclaración al respecto, no dudéis en dirigiros al Servicio de Deportes de la Diputación Foral Gipuzkoa (kirolak@gipuzkoa.eus), donde atenderemos a vuestras consultas.

 Un cordial saludo,

 SERVICIO DE DEPORTES

Indarrean dagoen araudiaren eragina / Incidencia de la normativa vigente

Egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta “SARS-COV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko, alerta-egoeraren adierazpenaren eremuan prebentzio-neurri espezifikoak ezartzen dituen urriaren 26ko 36/2020 Dekretua aldatzen duen Lehendakariaren azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuak” gure lurraldeko kirolean dituen ondorioei dagokienez, honako hau jakinarazten dugu:

– Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak araudian jasotako neurrien aplikazio praktikoari buruzko interpretazioaren zain gaude, horiek argitzeko.

– Hala ere, eskola-kirolaren jarduera, hau da, derrigorrezko eskolatze-aldian eskola-orduetatik kanpo ikasleek egiten duten kirol-jarduera antolatua, bertan behera geratzen da berriro jakinarazi arte. Horrek multikirolaren jarduerari, klubetako eskolen jarduerei eta 6 eta 16 urte bitarteko ikasleentzako udal kirol-jarduerei eragiten die.

— Era berean, kirol-jarduera federatua, lehiaketak eta entrenamenduak ere aldi baterako etenda geratzen dira, egungo araudia indarrean dagoen bitartean. Jarduera federatu profesionala edo erdi-profesionala salbuetsita dago.

– Gipuzkoako kirol-erakundeei jarraibide horiek jarraitzea gomendatzen diegu, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak berretsi arte.

– Gipuzkoako Foru Aldundiak taldeak eta jarduerak modu ez-presentzialean mantentzeko proposamenen gida bat bidaliko die eragindako eskola-kiroleko eta kirol federatuko eragileei, jarduera bat aurrez aurre egin ez daitekeen aldian garatzeko.

Ulertzen dugu egoera aldakor horretara egokitzeak eskatzen duen ahalegin handia, baina erakunde guztien elkartasuna eta konpromisoa eskatzen dugu, herritarrei babes-bermeak eskaintzeko, onartutako araudiaren arabera.

Agur bero bat.

KIROL ZERBITZUA

PDF: Jarduera Fisikoa


En relación con las implicaciones para el deporte de nuestro territorio del “Decreto 38/2020 del 6 de noviembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto 36/2020, de 26 de octubre por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológico y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2”, comunicamos lo siguiente:

– Estamos a la espera de que la Dirección de Deportes de Gobierno Vasco publique la interpretación de cara a la aplicación práctica de las medidas recogidas en la normativa para su aclaración.

– No obstante, se entiende que la actividad de Deporte Escolar, es decir, aquella actividad deportiva organizada que es practicada por escolares en horario no lectivo durante el periodo de escolarización obligatorio, queda suspendida hasta nuevo aviso. Esto afecta a la actividad de multikirola, a las actividades de las escuelas de los clubes y a las actividades deportivas municipales dirigidas a escolares de entre 6 y 16 años.

– Asimismo, la actividad deportiva federada, competiciones y entrenamientos, se entiende que queda también temporalmente suspendida, en tanto la normativa actual se mantenga vigente. Se exceptúa la actividad federada profesional o semi-profesional.

– Recomendamos a las entidades deportivas guipuzcoanas seguir estas pautas hasta conocer su confirmación por parte de la Dirección de Deportes Gobierno Vasco.

– La Diputación Foral de Gipuzkoa, remitirá a los agentes del deporte escolar y deporte federado afectados una guía de propuestas para el mantenimiento de los grupos y las actividades de manera no presencial, para su desarrollo durante el período durante el cual no puedan realizarse las actividades de manera presencial.

Entendemos el enorme esfuerzo que requiere la adaptación a esta situación cambiante, pero apelamos a la solidaridad y compromiso por parte de todas las entidades para ofrecer garantías de protección a la población conforme a la normativa aprobada.

Un cordial saludo.

SERVICIO DE DEPORTES

PDF: Actividad Fisica

Curso on-line de Prevención y Seguridad ante Covid-19 en Deporte Escolar

Honen bidez, Eskola Kirolari buruzko Covid-19 Prebentzioari eta Segurtasunari buruzko on-line ikastaroa abian jartzearen berri ematen dizuegu.

Horrela, erakundeko arduradun eta teknikari guztiek egin beharreko prestakuntza berreskuratzen da. Gogoan izan doako eta online ikastaroa dela, eta edozein unetan egin daitekeela, zuen etxeetatik ordu batean edo bitan, 2020ko azaroaren 30era arte (esteka).

Edozein argibide behar izanez gero, zuen Eskualde Kirol Bulegora edo Foru Aldundiko Kirol Zerbitzura (Kirolak@gipuzkoa.eus) jo dezakezue, eta bertan erantzungo diegu zuen kontsultei.

Agur bero bat.


Os informamos sobre la puesta en marcha del curso on-line de Prevención y Seguridad ante Covid-19 en Deporte Escolar.

De esta manera, se retoma la formación que todo el personal responsable y técnico de la entidad deberá realizar. Recordamos que se trata de un curso gratuito y on-line, pudiendo realizarse en una o dos horas desde vuestras casas en cualquier momento, disponible hasta el 30 de noviembre de 2020 (enlace).

Para cualquier aclaración al respecto, no dudéis en dirigiros a la Oficina Comarcal de Deportes de vuestra comarca o al Servicio de Deportes de la Diputación Foral (kirolak@gipuzkoa.eus), donde atenderemos a vuestras consultas.

Un cordial saludo,

PDF