Archivo por días: 13/11/2020

Informazio oharra / Nota aclaratoria

Eusko Jaurlaritzako jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendaritzak ohar bat argitaratu du, kirol erdi-profesionalaren kontzeptua argitzeko eta euskal federazioek kirolari horiek egiaztatzeko ziurtagiriak eman ahal izango dituztela adierazteko.

Oharra PDF


La dirección de actividad física y deporte del Gobierno Vasco ha hecho pública una nota donde aclara el concepto del deporte semi profesional y que las Federaciones Vascas son las que podrán emitir certificados que acrediten a éstos y estas deportistas.

Nota PDF