SUSPENSIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR Y FEDERADO

ESKOLA KIROLAREN ETA KIROL FEDERATUAREN ETENALDIA LUZATZEN  DA

Diputatuen Kongresuak alarma egoera luzatzea onetsi du beste 15
egunetarako, hau da, 2020ko apirilaren 11 arte.

Beraz, erabaki horren arabera, gutxienez data horretara arte etenik
jarraitzen dute Gipuzkoako eskola kiroleko eta kirol federatuko jarduera
guztiak.

El Congreso de los Diputados aprobó la prórroga del estado de alarma
por un nuevo periodo de 15 días, esto es, hasta el 11 de abril de 2020.

En virtud de dicho acuerdo continúan suspendidas, al menos hasta dicha
fecha, todas las actividades deportivas correspondientes a deporte
escolar y federado de Gipuzkoa.

Informazio zabalago
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/kirolak/coronavirus-informacion